TKT / Opinnot - in English
Helsinki University of Technology, 
     Department of Information and Computer Science
 

Huom! Näitä tietojenkäsittelyteorian laboratorion vanhoja sivuja ei enää päivitetä.
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintosivut

Tietojenkäsittelyteorian opiskeleminen

Tietojenkäsittelyteoria kehittää ja soveltaa matemaattisia menetelmiä tietojenkäsittelytehtävien systemaattiseen mallintamiseen, analysointiin ja ratkaisuun. Tietojenkäsittelyteoreettisilla menetelmillä on keskeinen asema esimerkiksi ohjelmointikielten ja niiden kääntäjien kehittämisessä, ohjelmistojärjestelmien suunnittelutekniikoissa, rinnakkaisten tietokonearkkitehtuurien suunnittelussa, kryptografiassa, tietoliikenneverkkojen reititysalgoritmeissa ja protokollissa sekä VLSI-suunnittelussa.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tietojenkäsittelyteorian pääaine tarjoaa eri tavoin rakennettua koulutusta tietojenkäsittelyteorian alalta. Maisteriohjelma on tarkoitettu kandidaatin- tai B.Sc.-tasoisille hakijoille Suomesta ja ulkomailta, kun taas moduulirakenne koskee lähinnä TKK:n tutkintorakenteen 2005 mukaista kandidaatin- ja diplomi-insinöörinkoulutusta.Tietojenkäsittelyteorian pääaineen (T-79) kurssit

Huom! Lukuvuodesta 2008–2009 lähtien kaikkien T-79 -kurssien tuoreimmat kotisivut ovat Nopassa. Katso myös tietojenkäsittelytieteen laitoksen kurssilista.

Alla oleva lista sisältää lukuvuonna 2007–2008 opetusohjelmassa olleiden kurssien aiemmat kotisivut kurssikoodin mukaan järjestettynä.

Kurssikoodit ovat muotoa T-79.XYZZ, missä

  • X kuvaa kurssin tasoa (1=perusopinnot, 2=ohjelman yhteiset opinnot, 3=perusmoduuli, 4=jatkomoduuli, 5=syventävä moduuli, 6=erikoiskurssi, 7=jatko-opintokurssi)
  • Y kuvaa tietojenkäsittelyteorian osa-aluetta (0=yleinen, 1=laskennallinen logiikka, 2=laskennallinen vaativuus, 3=verifiointi, 4=liikkuvuuden hallinta ja 5=kryptologia); ja
  • ZZ on juokseva numero välillä 00-99.

[Kurssit ennen vuoden 2005 tutkintorakenneuudistusta, kurssien korvaavuudet]

T-79.1001 Tietojenkäsittelyteorian perusteet T

[Syksy 2007] [Syksy 2006] [Kevät 2006] [Syksy 2005]

T-79.1002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Y

[Syksy 2007] [Syksy 2006] [Kevät 2006] [Syksy 2005]

T-79.3001 Logiikka tietotekniikassa: perusteet

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian seminaari

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.4201 Hakuongelmat ja -algoritmit

[Syksy 2007] [Syksy 2006] [Kevät 2006]

T-79.4301 Rinnakkaiset ja hajautetut järjestelmät

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.4501 Tiedon salaus ja suojaus

[Syksy 2007] [Syksy 2006] [Kevät 2006]

T-79.5001 Tietojenkäsittelyteorian erikoistyö

[Kurssi Nopassa]

T-79.5101 Laskennallisen logiikan jatkokurssi

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.5102 Laskennallisen logiikan erikoiskurssi

[Syksy 2007] [Syksy 2006] [Syksy 2005]

T-79.5103 Laskennan vaativuusteoria

[Syksy 2007] [Syksy 2006] [Syksy 2005]

T-79.5201 Diskreetit rakenteet

[Syksy 2007] [Syksy 2006] [Syksy 2005]

T-79.5202 Kombinatoriset algoritmit

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.5203 Graafiteoria

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.5204 Kombinatoriset mallit ja stokastiset algoritmit

[Kevät 2007]

T-79.5301 Reaktiiviset järjestelmät

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.5302 Symbolinen mallintarkastus

[Syksy 2007] [Syksy 2005]

T-79.5303 Turvallisuuskriittiset järjestelmät

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Kevät 2006]

T-79.5304 Formaali konformanssitestaus

[Syksy 2006]

T-79.5305 Formaalit menetelmät

[Syksy 2006]

T-79.5501 Kryptologia

[Kevät 2008] [Kevät 2007] [Syksy 2005]

T-79.5502 Kryptologian jatkokurssi

[Syksy 2007] [Kevät 2006]

T-79.7001 Tietojenkäsittelyteorian lisensiaattikurssi

[Kevät 2008] [Syksy 2007] [Kevät 2007] [Syksy 2006] [Kevät 2006] [Syksy 2005]

T-79.7002 Yksilölliset opinnot

[Kurssin vanha kotisivu]

T-79.7003 Tietojenkäsittelyteorian tutkimuskurssi

[Syksy 2007]


[TKT pääsivu] [Yhteystiedot] [Henkilöstö] [Tutkimus] [Julkaisut] [Ohjelmistot] [Opinnot] [Uutisarkisto] [Linkkejä]
Päivitetty viimeksi 04.06.2009.