TKT / Opinnot / Jatko-opinnot - in English
Helsinki University of Technology, 
     Department of Information and Computer Science
 

Huom! Näitä tietojenkäsittelyteorian laboratorion vanhoja sivuja ei enää päivitetä.
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintosivut

Tietojenkäsittelyteorian pääaineen tarjoama jatkokoulutus

[Vuoden 1995 tutkintosäännön mukainen opetus] [Pääaineessa tehtyjä opinnäytetöitä]

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tietojenkäsittelyteorian pääaine vastaa tietojenkäsittelyteorian perus- ja jatkokoulutuksesta. Pääaineen tutkimus ja jatkokoulutus on suuntautunut tietojenkäsittelyteoriaan ja sen teknisiin sovellutuksiin.

Pääaineen syventävä opetus ja tutkimus on keskittynyt neljälle erikoisalalle:

Tarkemmin tietojenkäsittelyteorian tutkimustoimintaan voi perehtyä tutustumalla tutkimusryhmiin ja tärkeimpiin tutkimusprojekteihin, julkaisuihin ja opinnäytteisiin.

Jatkokoulutus on pääaineen järjestämän opetuksen tärkeimpiä painopistealueita, ja jatko-opiskelijoiden sekä suoritettujen jatkotutkintojen määrä on korkealla tasolla. Tietojenkäsittelytieteen laitos on mukana HeCSE-tutkijakoulussa (Helsinki Graduate School in Computer Science and Engineering), joka on opetusministeriön ja Suomen Akatemian rahoittama Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteinen tietotekniikan jatkokoulutushanke. Tutkijakoulu tarjoaa oppilailleen pitkäjänteisen rahoituksen ja mahdollistaa täysipäiväisen jatko-opiskelun. HeCSE-rahoituksen ohella jatko-opiskelijoita työskentelee laitoksen tutkimusprojekteissa ja teollisuuden vastaavan kaltaisissa hankkeissa. Laitoksen tiiviit kansainväliset kontaktit tukevat myös oleellisesti tutkimustyötä ja jatko-opintoja.

Jatkokoulutuksen kurssit

Jatko-opintojen sivu- ja pääaineen sisällöstä sovitaan ko. aineen ohjaavan professorin kanssa. Alla on luettelo tietojenkäsittelyteorian pääaineen tarjoamista jatko-opintoihin soveltuvista kursseista.

  T-79.5101   Laskennallisen logiikan jatkokurssi   (4 op) 
  T-79.5102   Laskennallisen logiikan erikoiskurssi   (4 op) 
  T-79.5103   Laskennan vaativuusteoria   (5 op) 
  T-79.5201   Diskreetit rakenteet   (4 op) 
  T-79.5202   Kombinatoriset algoritmit   (4 op) 
  T-79.5203   Graafiteoria   (5 op) 
  T-79.5204   Kombinatoriset mallit ja stokastiset algoritmit   (6 op) 
  T-79.5301   Reaktiiviset järjestelmät   (4 op) 
  T-79.5302   Symbolinen mallintarkastus   (4 op) 
  T-79.5304   Formaali konformanssitestaus   (4 op) 
  T-79.5305   Formaalit menetelmät   (4 op) 
  T-79.5501   Kryptologia   (5 op) 
  T-79.5502   Kryptologian jatkokurssi   (5 op) 
  T-79.7001   Tietojenkäsittelyteorian lisensiaattikurssi   (2–10 op) 
  T-79.7002   Yksilölliset opinnot   (1–10 op) 
  T-79.7003   Tietojenkäsittelyteorian tutkimuskurssi   (1–10 op) 

Hyödyllisiä linkkejä


[TKT pääsivu] [Yhteystiedot] [Henkilöstö] [Tutkimus] [Julkaisut] [Ohjelmistot] [Opinnot] [Uutisarkisto] [Linkkejä]
Päivitetty viimeksi 04.06.2009.