TKK / T-osasto / TKT / Mitä on TKT? - in English
Teknillinen korkeakoulu, 
     Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

Mitä on tietojenkäsittelyteoria?

Tietojenkäsittelyteoria kehittää ja soveltaa matemaattisia menetelmiä tietojenkäsittelytehtävien systemaattiseen mallintamiseen, analysointiin ja ratkaisuun. Tietojenkäsittelyteoreettisilla menetelmillä on keskeinen asema esimerkiksi ohjelmointikielten ja niiden kääntäjien kehittämisessä, ohjelmistojärjestelmien suunnittelutekniikoissa, rinnakkaisten tietokonearkkitehtuurien suunnittelussa, kryptografiassa, tietoliikenneverkkojen reititysalgoritmeissa ja protokollissa sekä VLSI-suunnittelussa. -- Laajasti ottaen tietojenkäsittelyteorian tavoitteena on kehittää tehokkaita matemaattisia työkaluja sellaisten tietojenkäsittelyjärjestelmien analyysiin ja suunnitteluun, jotka todella toimivat niinkuin niiden on tarkoitus.

Nykyiset tietojenkäsittely-ympäristöt ovat hyvin monimuotoisia (sarjalliset järjestelmät, rinnakkaiset järjestelmät [massiivisesti/ rajallisesti/ piiritasolla/ laitetasolla/ järjestelmätasolla], hajautetut järjestelmät [laajakaistainen/ kapeakaistainen/ kiinteä/ mobiili/ luotettava/ epäluotettava],...), ja eri sovellusten kannalta oleellisia järjestelmän ominaisuuksia on lukemattomia (oikeellisuus, tehokkuus, turvallisuus, vikasietoisuus, mukautuvuus,...) Tietotekniikan kehityksen myötä on myös tietojenkäsittelyteorian ala kasvanut liian laajaksi yhden ihmisen, tai edes yhden yliopistolaboratorion kattavasti hallita. Teknillisen korkeakoulun Tietojenkäsittelyteorian laboratoriossa tehtävä työ on ryhmitely viiteen laajahkoon tutkimusalueeseen:

  1. Laskennallinen logiikka (Prof. Ilkka Niemelä)
  2. Laskennallinen kompleksisuus ja kombinatoriikka (Prof. Pekka Orponen)
  3. Kryptologia (Prof. Kaisa Nyberg)
  4. Liikkuvuuden hallinta (Prof. Hannu Kari)
  5. Verifiointi (Prof. (mvs) Tomi Janhunen)
Hyvän lähtökohdan tutustua tietojenkäsittelyteorian alalla tehtävään monimuotoiseen työhön tarjoaa laboratoriomme linkkikokoelma. Varsinkin seuraavat työryhmäraportit luovat mielenkiintoisia näkymiä alan viimeaikaisiin saavutuksiin ja haasteisiin: Challenges for TCS (NSF 2000), Challenges for Theory of Computing (NSF 1999) ja Contributions of TCS (ACM SIGACT 1996). Tuoreita suomenkielisiä katsauksia ovat myös Ilkka Niemelän ja Pekka Orposen ( pdf) virkaanastujaisesitelmät.


[TKT pääsivu] [Yhteystiedot] [Henkilöstö] [Tutkimus] [Julkaisut] [Ohjelmistot] [Opinnot] [Uutisarkisto] [Linkkejä]
Päivitetty viimeksi 26.01.2006. Pekka Orponen