TKT / Opinnot / Diplomityön kulku tietojenkäsittelyteorian pääaineessa
Helsinki University of Technology, 
   Department of Information and Computer Science

Huom! Näitä tietojenkäsittelyteorian laboratorion vanhoja sivuja ei enää päivitetä.
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintosivut

Diplomityön kulku TKK:n tietojenkäsittelyteorian pääaineessa

 • Aiheanomus (tekijä ja valvoja sopivat)
 • Diplomityöesitelmä (tekijä ja valvoja sopivat)
 • Kypsyysnäyte
  • Tekijä täyttää Kypsyysnäyte -lomakkeen ja antaa sen valvojalle, joka merkitsee siihen kypsyysnäytteen aihevaihtoehdot ja toimittaa lomakkeen TKT-kansliaan Ulla Lemmilälle.
  • Salivaraukset, valvojat yms. käytännön järjestelyt hoitaa TKT-kanslia (Ulla Lemmilä).
  • Koetilaisuuden jälkeen TKT-kanslia toimittaa lomakkeen ja kypsyysnäytteen valvojalle, joka arvioi näytteen.
  • Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa kypsyysnäytettä vuoden 2005 tutkintosäännön mukaiseen alempaan perustutkintoon kuuluvan kandidaattiseminaarin yhteydessä, kypsyysnäyte lähetetään myös Kielikeskukseen sen kieliasun tarkastamista varten.
 • Diplomityön arvostelu
  • Diplomityö voidaan arvostella vasta sitten, kun se on valmis (kansitettu), yksi diplomityökirja toimitettu koulutus/tutkinto-ohjelman kansliaan ja toinen tarkastusta varten työn valvojalle, diplomityöesitelmä pidetty ja kypsyysnäyte suoritettu.
  • Tekijä pyytää diplomityön hyväksymistä ja arvostelua Diplomityön hyväksyminen ja arvostelu -lomakkeella, joka toimitetaan koulutus/tutkinto-ohjelman kansliaan (ilman mutkia, koska nykymuotoista lomaketta ei ole tarkoitettu valvojan eikä ohjaajan eikä mahdollisen ns. toisen tarkastajankaan allekirjoitettavaksi).
  • Lausunto toimitetaan ensin TKT-kansliaan, jonne jää kopio, ja sieltä edelleen koulutus/tutkinto-ohjelman kansliaan.
 • Hyväksytyt diplomityöt esitellään laitoksen WWW-sivuilla / TKT-kanslia (Ulla Lemmilä).

Hyödyllisiä linkkejä:


[TKT pääsivu] [Yhteystiedot] [Henkilöstö] [Tutkimus] [Julkaisut] [Ohjelmistot] [Opinnot] [Uutisarkisto] [Linkkejä]
Päivitetty viimeksi 04.06.2009.