TKT / Jatko-opinnot / Lisensiaatintutkimuksen kulku tietojenkäsittelyteorian pääaineessa
Helsinki University of Technology, 
   Department of Information and Computer Science

Huom! Näitä tietojenkäsittelyteorian laboratorion vanhoja sivuja ei enää päivitetä.
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintosivut

Lisensiaatintutkimuksen kulku TKK:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen tietojenkäsittelyteorian pääaineessa

 • Lisensiaatintutkimuksen kansittaminen ja tarkastajan määrääminen
  • Lisensiaatintutkimuksen saa kansittaa valvojan annettua siihen luvan.
  • Kansitettu työ luovutetaan tutkinto-ohjelmalle kolmena kappaleena: yksi valvojalle, yksi toiselle nk. riippumattomalle tarkastajalle ja yksi tutkinto-ohjelman kansliaan.
  • Opiskelijan tulee jättää Lisensiaatintutkinnon tarkastushakemus -lomake ja työn tiivistelmä (abstrakti) tutkinto-ohjelman kansliaan.
 • Lisensiaatintutkimuksen esitelmätilaisuus
  • Tietojenkäsittelytieteen laitos järjestää lisensiaatintutkimuksen esitelmätilaisuuden ennen kuin koulutusneuvostossa päätetään työn hyväksymisestä ja arvostelusta.
  • Esitelmätilaisuudesta sovitaan valvojan kanssa.
  • Esitelmätilaisuudet pidetään pääsääntöisesti tietotekniikan talon seminaarihuoneessa B353 viimeistään neljä viikkoa ennen koulutusneuvoston kokousta.
  • Tiedote ilmoitustaululle (tekijä, valvoja, otsikko, tiivistelmä). Nämä tiedot sähköpostitse TKT-kansliaan Ulla Lemmilälle.
  • Salivaraukset yms. käytännön järjestelyt hoitaa TKT-kanslia (Ulla Lemmilä).
  • Ilmoitus esitelmätilaisuudesta laitoksen sähköpostilistalle / TKT-kanslia (Ulla Lemmilä).
 • Lisensiaatintutkimuksen tarkastus, hyväksyminen ja arvostelu
  • Tarkastajilla on kaksi kuukautta aikaa antaa lausuntonsa. Alkuperäinen lausunto tulee toimittaa tutkinto-ohjelman kansliaan. Lausunnosta toimitetaan kopio opiskelijalle.
  • Opiskelija toimittaa tutkinto-ohjelman kansliaan joko Tutkintotodistuksen anominen -lomakkeen tai vastaavan kansliasta saatavilla olevan lomakkeen, jossa hän vahvistaa tutustuneensa lausuntoihin ja että hänellä ei ole huomautettavaa lausunnoista tai arvosanasta.
 • Hyväksytyt lisensiaatintutkimukset esitellään laboratorion WWW-sivuilla / TKT-kanslia (Ulla Kangasniemi).

[TKT pääsivu] [Yhteystiedot] [Henkilöstö] [Tutkimus] [Julkaisut] [Ohjelmistot] [Opinnot] [Uutisarkisto] [Linkkejä]
Päivitetty viimeksi 04.06.2009.