TKK / Tiedekunta / Laitos / TKT - in English
Teknillinen korkeakoulu, Tietojenkäsittelyteorian
 laboratorio
Yhteystiedot
Henkilöstö
Tutkimus
Julkaisut
Ohjelmistot
Opinnot
Uutisarkisto
Linkkejä
Sisäistä


Tammikuussa 2008 TKK:n organisaatiouudistuksen yhteydessä entinen Tietojenkäsittelyteorian laboratorio ja entinen Informaatiotekniikan laboratorio liittyivät yhteen uudeksi Tietojenkäsittelytieteen laitokseksi. Ajantasaista tietoa löydät siten uuden laitoksen kotisivulta, sillä tätä nyt käsillä olevaa entisen Tietojenkäsittelyteorian laboratorion sivustoa ei pääsääntöisesti enää päivitetä.


Tietojenkäsittelyteorian laboratorio oli yksi Teknilliisen korkeakoulun entisen (vuoden 2008 organisaatiouudistusta edeltäneen) Tietotekniikan osaston laboratorioista. Se vastasi tietojenkäsittelyteorian perusopetuksesta. Laboratorion tarjoama tietojenkäsittelyteorian syventävä opetus ja tutkimus oli keskittynyt seuraaviin erikoisaloihin: laskennallinen logiikka, laskennan vaativuusteoria, kryptografia ja hajautettu laskenta.

Laboratorio vastasi myös englanninkielisestä Master-ohjelmasta Master's Programme in Foundations of Advanced Computing, joka on suunnattu erityisesti kansainvälisille opiskelijoille.

Tärkeä osuus laboratorion toiminnasta oli tietotekniikan jatkokoulutus, jota toteutettiin pääosin Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamissa tutkimusprojekteissa ja HeCSE-tutkijakoulun (Helsinki Graduate School in Computer Science and Engineering) puitteissa.

[Ks. myös Tietojenkäsittelyteorian laboratorion lyhyt esittely]


Päivitetty viimeksi 08.12.2010. Eero Lassila.