TKT / Opinnot / T-79.5202 / Laskuharjoitukset ja kotitehtävät
Teknillinen korkeakoulu, 
     Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

T-79.5202 Kombinatoriset algoritmit / Harjoitukset 2006

Laskuharjoitustehtävät

Saatavilla on kokoelma laskuharjoitustehtäviä ratkaisuineen [ps][pdf]. Viitteellinen vaikeustaso on merkitty tehtäviin seuraavasti:

* -- Helppo tehtävä, ei vaadi soveltamista vaan on ratkaistavissa suoraan määritelmiä / käsiteltyjä algoritmeja käyttäen.
** -- Keskiverto, vaatii jonkinverran soveltamista / omaa oivallusta / on hivenen työläämpi tehtävä.
*** -- Haastavahko, vaatii kurssin aikana opittujen asioiden soveltamista / on kohtuullisen työläs.

Kotitehtävät

Kurssin yhtenä pakollisena osana ovat kotitehtävät ja niihin liittyvä vertaisarviointi. Kotitehtävät, joita on kolme, julkistetaan tällä sivulla.

Kotitehtävät (ml. vertaisarviointi) on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiä. Kotitehtävien paino kurssin arvostelussa on huomattava: tentin maksimipistemäärä on 24, ja kukin kotitehtävä arvostellaan 0-6 pisteellä. Takaamme, että 50 %:lla kaikista pisteistä pääsee läpi, mutta muuten arvosteluasteikko säädetään jälkikäteen.

Kotitehtävien suuntaa-antava arvosteluskeema: alle 3 pistettä = bumerangi; ratkaisussa oleellisia puutteita tai raportoitu huonosti. 3 pistettä = vähin hyväksyttävä suoritus. Täytetty minimivaatimukset ja raportoitu tyydyttävästi. 6 pistettä = kerrassaan erinomainen suoritus. Esitetty jotakin erityistä ratkaisussa ja raportoitu esimerkillisesti. Jokainen bumerangikierros vähentää pisteitä yhdellä ja jokainen alkava kolme päivää myöhästymistä a) raportin b) bumerangin c) vertaisarvioinnin palauttamisessa maksaa myös pisteen.

Tutustu kotitehtävien raportointi- ja palautusohjeeseen. Käytettävissä on myös mallipohja [pdf] raportin ensimmäiseen ja toinen [pdf] toiseen osaan.

Kotitehtävien aikataulu