Tik-79.148 Tietojenkäsittelyteorian perusteet (2 ov.)

Kevät 1999 (Kevät 1998)

Uutta

Yleistä

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat tietojenkäsittelyteorian perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään formaaleja kieliä Chomskyn kielihierarkian pohjalta, äärellisiä automaatteja, pinoautomaatteja, Turingin koneita sekä laskettavuuden teoriaa.

Harjoitukset

Harjoitustehtävät ovat pääasiassa oppikirjasta, ja ne julkaistaan tällä kotisivulla ja opinnot.tik.tkt-uutisryhmässä. Tehtäväpapereita on saatavilla lokerikossa huoneen TB336 edustalla. Tehtävien ratkaisut tulevat opetusmonisteina sekä ps-muodossa kotisivulle. Laskuharjoituksista ei saa lisäpisteitä.

Muuta


Päivitetty: 19.3.1999 Tommi Syrjänen