TCS / Teaching / Tik-79.179

Tik-79.179 Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät (3 ov) kevät 2001


Tämä on suomenkielinen versio samansisältöisestä kurssista Tik-79.231, joka pidetään syyslukukaudella 2001. Voit osallistua valintasi mukaan joko englannin- tai suomenkieliseen kurssiin.

This course is the Finnish version of Tik-79.231, which will be held in the autumn term, 2001. Please note that the courses are similar, if not equal, in content.

Tenttitulokset

Rinnakkaisuus ja hajautus ovat tärkeä toteutustapa tietokonepohjaisille järjestelmille. Esim. Internet, telekommunikaatioprotokollat, client/server-järjestelmät, sulautetut järjestelmät, ja prosessinohjaus ovat sovellusalueita, joissa rinnakkaisuutta ja hajautusta hyödynnetään. Osa kohdattavista ongelmista liittyy ajoitukseen ja synkronointiin -- ongelmien ratkaisussa on etua systemaattisuudesta, formaaleista menetelmistä ja hyvistä apuohjelmista.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eräisiin rinnakkaisten ja hajautettujen järjestelmien mallituksessa ja analysoinnissa käytettyihin menetelmiin ja formalismeihin. Luennot käsittelevät Petri-verkkoja, temporaalilogiikan alkeita ja prosessialgebraa. Kurssissa on laskuharjoituksia ja pakollisia henkilökohtaisia kotitehtäviä.

Suoritusvaatimukset:
Tentin ja pakollisten kotitehtävien läpäisy.
Luentoaika:
Torstaisin klo 17-20, sali T3, alkaen 18.1.2001.
Laskuharjoitukset:
Perjantaisin klo 8.30-10, sali T4, alkaen 2.2.2001.
Tentti:
9.5.2001 13-16 salissa T2
Keskustelu ja kurssin tiedotus:
opinnot.tik.rhj
Oppimateriaali:
Prujut.
Hyödyllinen ohjelmisto:
Lisämateriaalia:
Luennoija:
DI Esa Kettunen, Conformiq Software Oy Ltd., puh: 040-849 6298 (vaihtunut huhtikuun alussa), 09-803 5295 (koti), email: Esa.Kettunen@hut.fi.
Assistentti (laskuharjoitukset ja kotitehtävät):
Jukka Honkola, puh: 09-451 5244, email:Jukka.Honkola@hut.fi.

Kurssiarvosanan laskutapa

Kurssin suoritukseen tarvitaan hyväksytty tentti ja hyväksytty määrä kotitehtäväpisteitä.

Tentissä on viisi tehtävää, joista kustakin voi saada 6 pistettä. Hyväksytty suoritus tentissä on 9 pistettä.

Kotitehtäviä on viisi, joista kustakin voi saada 10 pistettä. Hyväksytty suoritus on 20 kotitehtäväpistettä ja 21-50 pistettä mahdollistaa kotitehtäväbonuksen, jolla voi parantaa tentin perusteella laskettavaa kurssin arvosanaa. Kaava kurssin kokonaisarvosanan laskemiseen on T = E + (H - 20)/3, missä T on kokonaispistemäärä, E on tentistä saatu pistemäärä ja H on kotitehtäväpistemäärä.

Tulokset kotitehtävistä


Luennot


Laskuharjoitukset


Kotitehtävät


Viimeksi päivitetty: 18.4.2001 klo 14.15. Päivittäjä: Esa.Kettunen@hut.fi