TKT / Ajankohtaista / Kesätyöt 2004
Teknillinen korkeakoulu, 
     Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

Kesätöitä TKK:n tietojenkäsittelyteorian laboratoriossa

TKK:n tietojenkäsittelyteorian laboratorio hakee kesäteekkareita kesäksi 2004.

TKK:n tietotekniikan osastolla sijaitseva tietojenkäsittelyteorian laboratorio tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta viidellä erikoisalalla: laskennallinen logiikka, laskennan vaativuusteoria, verifiointi, liikkuvuuden hallinta ja kryptologia.

Kesäteekkariksi pyrkiviltä edellytetään menestystä opinnoissa ja kiinnostusta tieteellisen työn tekemiseen. Jokainen valituksi tullut saa henkilökohtaisen ohjaajan, joka neuvoo työtehtävissä. Kesäteekkarina tehty työ on usein mahdollista sisällyttää opintoihin erikoistyönä. Hyvin menestyneiden kesäteekkareiden on mahdollista jatkaa työskentelyä laboratoriossa joko koko- tai osapäiväisinä tutkimusapulaisina. Tällöin kysymykseen tulee myös diplomityön tekeminen.

Kesälle 2004 kaavailtuja kesätyöaiheita ovat mm.:

Hakemukset on toimitettava 20.02.2004 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen Kimmo.Varpaaniemi@hut.fi tai osoitteeseen "Kimmo Varpaaniemi, PL 5400, 02015 TKK". Hakemuksessa on oltava liitteenä ajan tasalla oleva opintosuoritusrekisteriote. Lisäksi hakemuksessa pitää

  • selittää lyhyesti, miksi haet kesäteekkariksi,
  • luonnehtia lyhyesti, millaisista työtehtävistä olet ensisijaisesti kiinnostunut, sekä
  • perustella lyhyesti, miksi juuri sinut tulisi valita.
Hakemuksia koskevat kysymykset on suositeltavinta esittää joko sähköpostiosoitteeseen Kimmo.Varpaaniemi@hut.fi tai puhelinnumeroon (09) 451 3380.
[TKT pääsivu] [Ajankohtaista] [Yhteystiedot] [Henkilöstö] [Tutkimus] [Julkaisut] [Ohjelmistot] [Opinnot] [Linkkejä]
Päivitetty viimeksi 29.01.2004. Kimmo Varpaaniemi.