ics-logo

Kesätöitä TKK:n Tietojenkäsittelytieteen laitoksessa

TKK:n Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tietojenkäsittelyteorian pääaine hakee kesäteekkareita kesäksi 2008.

TKK:n Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tietojenkäsittelyteorian pääaine tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta neljällä erikoisalalla: laskennallinen logiikka, laskennan vaativuusteoria, verifiointi ja kryptologia.

Kesäteekkariksi pyrkiviltä edellytetään menestystä opinnoissa ja kiinnostusta tieteellisen työn tekemiseen. Jokainen valituksi tullut saa henkilökohtaisen ohjaajan, joka neuvoo työtehtävissä. Kesäteekkarina tehty työ on usein mahdollista sisällyttää opintoihin erikoistyönä. Hyvin menestyneiden kesäteekkareiden on mahdollista jatkaa työskentelyä laitoksessa joko koko- tai osapäiväisinä tutkimusapulaisina. Tällöin kysymykseen tulee myös diplomityön tekeminen.

Kesälle 2008 kaavailtuja kesätyöaiheita ovat mm.:

 • Optimointi hajautetuissa tietoverkoissa
 • Mallipohjainen automaatiojärjestelmien turvallisuusanalyysi
 • Rajapintamäärittelykielten tuen toteuttaminen Javalle
 • Ohjelmistojärjestelmien testaus- ja verifiointiohjelmistojen kehittäminen
 • Hajautettujen mallintarkastusmenetelmien toteutus laskentaklusterilla
 • Elliptisiin käyriin perustuvien salausjärjestelmien toteuttaminen
 • Salausjärjestelmien lineaarinen analyysi
 • Rajoiteohjelmointiin ja lauselogiikan toteutuvuusongelman ratkaisumenetelmiin liittyvä ohjelmistokehitys
 • Kotitehtävien automaattinen tuottaminen ja tarkastaminen

Hakemukset on toimitettava 31.1.2008 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen "Jukka.Valkonen@tkk.fi" tai osoitteeseen "Jukka Valkonen, PL 5400, 02015 TKK". Hakemuksessa on oltava liitteenä ansioluettelo sekä ajan tasalla oleva opintosuoritusrekisteriote. Sähköiset hakemukset joko sähköpostin rungossa tai liitteenä joko txt- tai pdf-muodossa. Lisäksi hakemuksessa pitää

 • selittää lyhyesti, miksi haet kesäteekkariksi,
 • luonnehtia lyhyesti, millaisista työtehtävistä olet ensisijaisesti kiinnostunut, sekä
 • perustella lyhyesti, miksi juuri sinut tulisi valita.

Hakemuksia koskevat kysymykset on suositeltavinta esittää joko sähköpostiosoitteeseen "Jukka.Valkonen@tkk.fi" tai puhelinnumeroon (09) 451 3366. Ensimmäiset kutsut työhaastatteluihin tehdään (puhelimitse) aikaisintaan perjantaina 1.2.2008 klo 13-15 ja työhaastatteluiden alustava ajankohta on keskiviikkona 6.2. klo 09:00-13:00.
[TCS main] [Contact Info] [Personnel] [Research] [Publications] [Software] [Studies] [News Archive] [Links]
Latest update: 17 January 2008. Jukka Valkonen