TCS / Current / Kesätyöt 2007
Helsinki University of Technology, 
   Laboratory for Theoretical Computer Science

Kesätöitä TKK:n tietojenkäsittelyteorian laboratoriossa

TKK:n tietojenkäsittelyteorian laboratorio hakee kesäteekkareita kesäksi 2007.

TKK:n tietotekniikan osastolla sijaitseva tietojenkäsittelyteorian laboratorio tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta viidellä erikoisalalla: laskennallinen logiikka, laskennan vaativuusteoria, verifiointi, liikkuvuuden hallinta ja kryptologia. Laboratorion tavoitteena on saavuttaa kansallisen tutkimuksen huippuyksikön asema lähivuosina.

Kesäteekkariksi pyrkiviltä edellytetään menestystä opinnoissa ja kiinnostusta tieteellisen työn tekemiseen. Jokainen valituksi tullut saa henkilökohtaisen ohjaajan, joka neuvoo työtehtävissä. Kesäteekkarina tehty työ on usein mahdollista sisällyttää opintoihin erikoistyönä. Hyvin menestyneiden kesäteekkareiden on mahdollista jatkaa työskentelyä laboratoriossa joko koko- tai osapäiväisinä tutkimusapulaisina. Tällöin kysymykseen tulee myös diplomityön tekeminen.

Kesälle 2007 kaavailtuja kesätyöaiheita ovat mm.:

 • Rajoiteohjelmointiin ja lauselogiikan toteutuvuusongelman ratkaisumenetelmiin liittyvä ohjelmistokehitys
 • Luku- ja tenttijärjestysten automaattinen laatiminen rajoiteohjelmointitekniikoilla
 • Optimointiongelmien kustannusmaastojen kartoitusalgoritmit
 • Salaustekniikkaan liittyvät tehtävät
 • Ohjelmistojärjestelmien testaus- ja verifiointiohjelmistojen kehittäminen
 • Mallipohjainen automaatiojärjestelmien turvallisuusanalyysi
 • Laboratorion uuden laskentaklusterin käyttöönottoon ja testaukseen liittyvät tehtävät

Hakemukset on toimitettava 31.1.2007 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen "Eero.Lassila@tkk.fi" tai osoitteeseen "Eero Lassila, PL 5400, 02015 TKK". Hakemuksessa on oltava liitteenä ajan tasalla oleva opintosuoritusrekisteriote. Lisäksi hakemuksessa pitää

 • selittää lyhyesti, miksi haet kesäteekkariksi,
 • luonnehtia lyhyesti, millaisista työtehtävistä olet ensisijaisesti kiinnostunut, sekä
 • perustella lyhyesti, miksi juuri sinut tulisi valita.

Hakemuksia koskevat kysymykset on suositeltavinta esittää joko sähköpostiosoitteeseen "Eero.Lassila@tkk.fi" tai puhelinnumeroon (09) 451 3291. Ensimmäiset kutsut työhaastatteluihin tehdään (puhelimitse) aikaisintaan perjantaina 2.2.2007 klo 13-15 ja työhaastatteluiden alustava ajankohta on tiistaina 6.2. klo 13-16:30.
[TCS main] [Contact Info] [Personnel] [Research] [Publications] [Software] [Studies] [News Archive] [Links]
Latest update: 12 January 2007. Ilkka Niemelä