TCS / Current / Kesätyöt 2006
Helsinki University of Technology, 
     Laboratory for Theoretical Computer Science

Kesätöitä TKK:n tietojenkäsittelyteorian laboratoriossa

TKK:n tietojenkäsittelyteorian laboratorio hakee kesäteekkareita kesäksi 2006.

TKK:n tietotekniikan osastolla sijaitseva tietojenkäsittelyteorian laboratorio tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta viidellä erikoisalalla: laskennallinen logiikka, laskennan vaativuusteoria, verifiointi, liikkuvuuden hallinta ja kryptologia.

Kesäteekkariksi pyrkiviltä edellytetään menestystä opinnoissa ja kiinnostusta tieteellisen työn tekemiseen. Jokainen valituksi tullut saa henkilökohtaisen ohjaajan, joka neuvoo työtehtävissä. Kesäteekkarina tehty työ on usein mahdollista sisällyttää opintoihin erikoistyönä. Hyvin menestyneiden kesäteekkareiden on mahdollista jatkaa työskentelyä laboratoriossa joko koko- tai osapäiväisinä tutkimusapulaisina. Tällöin kysymykseen tulee myös diplomityön tekeminen.

Kesälle 2006 kaavailtuja kesätyöaiheita ovat mm.:

  • Liikkuvuudenhallintaprotokollien testaus ja toteuttaminen langattomissa verkoissa
  • Salaustekniikkaan liittyvät tehtävät
  • Rajoiteohjelmointiin ja lauselogiikan toteutuvuusongelman ratkaisumenetelmiin liittyvä ohjelmistokehitys
  • Hakualgoritmit vaikeiden laskentaongelmien ratkaisumenetelmänä

Hakemukset on toimitettava 31.1.2006 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen "Eero.Lassila@tkk.fi" tai osoitteeseen "Eero Lassila, PL 5400, 02015 TKK". Hakemuksessa on oltava liitteenä ajan tasalla oleva opintosuoritusrekisteriote. Lisäksi hakemuksessa pitää

  • selittää lyhyesti, miksi haet kesäteekkariksi,
  • luonnehtia lyhyesti, millaisista työtehtävistä olet ensisijaisesti kiinnostunut, sekä
  • perustella lyhyesti, miksi juuri sinut tulisi valita.

Hakemuksia koskevat kysymykset on suositeltavinta esittää joko sähköpostiosoitteeseen "Eero.Lassila@tkk.fi" tai puhelinnumeroon (09) 451 3291. Työhaastatteluiden alustava ajankohta on keskiviikkona 8.2. klo 9-12.
[TCS main] [Contact Info] [Personnel] [Research] [Publications] [Software] [Studies] [News Archive] [Links]
Latest update: 16 January 2006. Pekka Orponen