TCS / Studies / T-79.503 Kryptologian perusteet - in English
Helsinki University of Technology, 
   Laboratory for Theoretical Computer Science

T-79.503 Kryptologian perusteet (3 ov)

Syksy 2004

Aihepiiri

Kryptologia on tieteenala joka tutkii tiedon suojaamisen menetelmiä. Näitä ovat:
 • Salaamismenetelmät tiedon luottamuksellisuuden turvaamiseksi
 • Tiedon alkuperän todentamismenetelmät
 • Tiedon eheyden turvaamisen menetelmät
 • Tunnistamismenetelmät
 • Hajautetun tiedonkäsittelyn turvaamismenetelmät
 • Avainten muodostamis- ja hallintamenetelmät
 • Salaisen tiedon osittamismenetelmät
 • Sähköinen raha
 • Aikaleimaus
 • Copyright ja DRM

Kryptologia on mitä suurimmassa määrin matematiikkaa, varsinkin jos päämääränä on salausteknisten menetelmien vahvuuden ja turvallisuuden arvioiminen. Kurssin tarkoituksena on perehtyminen nykyaikaisten kryptologisten menetelmien turvallisuuden perusteisiin.

Kurssi soveltuu erikoiskurssiksi tietotekniikan, matematiikan ja sovelletun matematiikan syventäviin aineopintoihin.

Esitietovaatimukset

Kurssi edellyttää algebran ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteiden tuntemusta ja on tarkoitettu edistyneemmille opiskelijoille. Se painottaa kryptologian matemaattista puolta, joten hyvä matemaattinen pohja (Mat-1.128 Diskreetin matematiikan perusteet tai vast.) on suositeltava.

Yleistä

 • Luennot: Dosentti Kaisa Nyberg, torstaisin klo 14-16, sali T2
 • Laskuharjoitukset:
  • Torstaisin klo 12-14, sali T4 (Dosentti Kaisa Nyberg)
  • Torstaisin klo 16-18, sali T2 (Kaarle Ritvanen)
 • Opintomateriaali:
  • Oppikirja:
   Douglas R. Stinson:
   Cryptography, Theory and Practice,
   CRC Press, Boca Raton-London-Tokyo,
   Second edition, 2002
  • Muu luentomateriaali:
   Kurssilla jaetaan lisämateriaalia.
 • Kurssin suorittaminen:
  • Kurssin suorittaminen tapahtuu tentillä.
  • Laskuharjoituksiin osallistumisesta ja lasketuksi merkityistä tehtävistä saa tenttipisteitä (max 6p.). Tarkat rajat määritellään myöhemmin. Tehtävät esitetään laskuharjoituksissa. Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia, mutta erittäin suositeltavia.
 • Uutisryhmä: opinnot.tik.krypto
 • Tentti: 10.12.2004, 13-16, sali T1.

Laskuharjoitustehtävät ja lisämateriaali ovat saatavilla englanniksi.
[TCS main] [Contact Info] [Personnel] [Research] [Publications] [Software] [Studies] [News Archive] [Links]
Latest update: 09 October 2004.