TCS / Teaching / Tik-79.179

Tik-79.179 Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät (3 ov) kevät 2000


HUOM! Kotitehtävät 4 ja 5 on annettu ja kotitehtäväpisteytystä helpotettu.


Tentin 9.5. tulokset


Tämä on suomenkielinen versio samansisältöisestä kurssista Tik-79.231, joka pidetään syyslukukaudella 2000. Voit osallistua valintasi mukaan joko englannin- tai suomenkieliseen kurssiin.

This course is the Finnish version of Tik-79.231, which will be held in the autumn term, 2000. Please note that the courses are similar, if not equal, in content.

Rinnakkaisuus ja hajautus ovat tärkeä toteutustapa tietokonepohjaisille järjestelmille. Esim. Internet, telekommunikaatioprotokollat, client/server-järjestelmät, sulautetut järjestelmät, ja prosessinohjaus ovat sovellusalueita, joissa rinnakkaisuutta ja hajautusta hyödynnetään. Osa kohdattavista ongelmista liittyy ajoitukseen ja synkronointiin -- ongelmien ratkaisussa on etua systemaattisuudesta, formaaleista menetelmistä ja hyvistä apuohjelmista.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eräisiin rinnakkaisten ja hajautettujen järjestelmien mallituksessa ja analysoinnissa käytettyihin menetelmiin ja formalismeihin. Luennot käsittelevät Petri-verkkoja, temporaalilogiikan alkeita ja prosessialgebraa. Kurssissa on laskuharjoituksia ja pakollisia henkilökohtaisia kotitehtäviä.

Suoritusvaatimukset:
Tentin ja pakollisten kotitehtävien läpäisy.
Luentoaika:
Tiistaisin klo 14-17, sali G, alkaen 18.1.2000.
Laskuharjoitukset:
Keskiviikkoisin klo 12-14, sali T2, alkaen 2.2.2000. (Huom.! Muutettu.)
Keskustelu ja kurssin tiedotus:
opinnot.tik.rhj
Oppimateriaali:
Prujut.
Hyödyllinen ohjelmisto:
Lisämateriaalia:
Luennoija:
DI Esa Kettunen, puh: 040-727 4547, 09-451 5456 (työ), 09-803 5295 (koti), email: Esa.Kettunen@hut.fi.
Laskuharjoitusassistentti:
Jukka Honkola, puh: 09-451 5244, email:Jukka.Honkola@hut.fi.
Kotitehtäväassistentti:
Annikka Aalto, puh: 050-5606917, email:amaalto@cc.hut.fi. Osoitteessa oli virhe joka on nyt korjattu.)

Kurssi arvosanan laskutapa

Kurssin suoritukseen tarvitaan hyväksytty tentti ja hyväksytty määrä kotitehtäväpisteitä.

Tentissä on viisi tehtävää, joista kustakin voi saada 6 pistettä. Hyväksytty suoritus tentissä on 10 pistettä.

Kotitehtäviä on viisi, joista kustakin voi saada 10 pistettä. Hyväksytty suoritus on 15 kotitehtäväpistettä ja 16-50 pistettä mahdollistaa kotitehtäväbonuksen, jolla voi parantaa tentin perusteella laskettavaa kurssin arvosanaa. Kaava kurssin kokonaisarvosanan laskemiseen on T = E + (H - 15)/3, missä T on kokonaispistemäärä, E on tentistä saatu pistemäärä ja H on kotitehtäväpistemäärä. (Kotitehtävien läpäisypistemäärä muutettiin 11.4.2000 20:stä 15:een.)


Luennot


Laskuharjoitukset

Osa laskuharjoitusinformaatiosta ei ole saatavilla elektronisesti, koska se on olemassa ainoastaan (!) paperimuodossa.


Kotitehtävät


Viimeksi päivitetty: 29.6.2000 klo 16.40. Päivittäjä: Jukka.Honkola@hut.fi