TCS / Teaching / T-79.298

T-79.298 Digitaalisten järjestelmien lisensiaattikurssi

syksy 2001


Vaihtuvasisältöinen lisensiaattikurssi. Syksyn 2001 aiheena on mallintarkastus (model-checking).

Mallintarkastus on nousemassa yhdeksi tietokoneavusteisen suunnittelun keskeiseksi työkaluksi, jolla voidaan varmentaa tehtyjen suunnitelmien ja toteutusten oikeellisuutta ja laatua. Mallintarkastus on otettu jo laajamittaisesti käyttöön digitaalipiirien suunnittelussa ja sen hyödyntäminen myös ohjelmistosuunnittelussa on siirtymässä tutkimuksesta käytäntöön. Seminaarissa tutustutaan mallintarkastukseen perusteista lähtien käymällä läpi sen pohjalla olevaa teoriaa (automaattiteoria ja temporaalilogiikka), mallintarkastuksen automatisointiin liittyviä kysymyksiä, nykyisin tarjolla olevia työkaluja ja sovellutuksia.


Viimeksi päivitetty: Sep 3, 2001 Ilkka.Niemela@hut.fi