TCS / Teaching / T-79.157

T-79.157 Tietojenkäsittelyjärjestelmien formaali kuvaus ja verifiointi (2 ov) L V

T-79.157 Formal Description and Verification of Computing Systems (2 cr) P V
(The course will be in Finnish).
[Spring 2001]

Kurssin sisältö

Korkean tason verkkoformalismien käyttö hajautettujen ja rinnakkaisten järjestelmien mallittamiseen. Mallien verifiointimenetelmät ja keskeiset työkalut.

Mallitus- ja verifiointikohteet ovat bysanttilaisten kenraalien ongelma, laajat tilausvideojärjestelmät (video on demand) ja dynaaminen kanavien allokointi mobiilijärjestelmissä. Työkaluina käytetään PROD- ja Maria-analysaattoreita.

Suorittaminen

Kurssi on seminaarimuotoinen. Kurssimateriaalina käytetään alan tutkimusraportteja. Kurssi suoritetaan pitämällä seminaariesitelmiä ja tekemällä pienimuotoinen (mahdollisesti useammassa osassa tehtävä) harjoitustyö.

Missä ja milloin

Aika: ma 14-16
Paikka: TB353 (T-talon 3. kerros, B-käytävä)
Vastaava opettaja: Leo Ojala (Leo.Ojala@hut.fi).

Kurssille ilmoittaudutaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Jos et pääse paikalle, ota yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse.

HUOM: Kurssi alkaa vasta 28.1.


Viimeksi päivitetty: 7.1.2002