Teknillinen korkeakoulu, 
     Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

T-79.7001 Tietojenkäsittelyteorian lisensiaattikurssi

Syksy 2005

Kurssin aiheena syksyllä 2005 on toteutusvuustarkastus-, rajoiteohjelmointi- ja lineaariohjelmointimenetelmien yhdistäminen.

Viime vuosien aikana on tapahtunut merkittävää kehitystä erityisesti Boolen lausekkeiden toteutusvuustarkastukseen ja rajoiteohjelmointiin liittyvissä yleisisssä haku- ja päättelytekniikoissa. Tämän ansiosta pystytään ratkaisemaan ongelmia, joissa on jopa kymmeniä tuhansia muuttujia ja miljoonia rajoitteita. Tällainen ratkaistavien ongelmien koon merkittävä kasvu on johtanut uusiin ko. tekniikoiden sovellutuksiin esim. tietokoneavusteisessa suunnittelussa, verifioinnissa, aikataulutuksessa, tuotannon automatisoinnissa ja hallinnassa.

Eräs keskeisimpiä tekijöitä tämä kehityksen takana on pyrkimys yhdistää toteutuvuustarkastus-, rajoiteohjelmointi- ja lineaariohjelmointimenetelmien vahvuuksia. Seminaarin tavoitteena on tutustua tämän alueen viimeaikaiseen kehitykseen ja erityisesti perehtyä (i) yleistettyihin toteutuvuustarkastimiin, (ii) pseudo-boolen ongelmiin, (iii) toteutuvuustarkastuksen yhdistämiseen mielivaltaisiin rajoiteluokkiin ja (iv) rajoite- ja lineaariohjelmoinnin yhdistämiseen. Kurssi suoritetaan seminaarimuotoisesti pitämällä esitelmiä.