Teknillinen korkeakoulu, 
     Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

T-79.5102 Laskennallisen logiikan erikoiskurssi (4 op) L V

Syksy 2006

Ohjelmistopohjaisiin agentteihin perustuva teknologia on eräs tietojenkäsittelyn nopeimmin kasvavista alueista. Agenttipohjainen tietojenkäsittely pyrkii yhdistämään parhaita puolia hajautetusta laskennasta, tekoälytutkimuksesta ja oliosuuntautuneesta lähestymistavasta ja sille on ennustettu tulevaisuudessa jopa yhtä merkittävää roolia kuin oliosuuntautuneella lähestymistavalla on ohjelmistotekniikassa nykyisin.

Agenttipohjainen lähestymistapa on erityisen merkittävä esimerkiksi kehitettäessä heterogeeniseen, hajautettuun ympäristöön erilaisten ohjelmistojen ja tietolähteiden yhteiskäyttöön perustuvia tietoteknisiä järjestelmiä. Perusajatuksena on muodostaa eri osajärjestelmistä älykkäitä ja itsenäisiä ohjelmistoagentteja, joiden yhteistoiminta perustuu agenttien väliseen kommunikaatioon.

Tämän erikoiskurssin tavoitteena on perehtyä agenttipohjaisten järjestelmien perusteisiin sekä erityisesti agenttien epävarman tiedon nojalla suorittaman päätöksenteon mallintamiseen Bayes-verkkojen avulla.

Kurssi koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Kurssin suorittaminen edellyttää myös harjoitustyön tekemistä liittyen robottijalkapalloilun maailmanmestaruusliigaan RoboCupiin. Tarkoituksena on toteuttaa RoboCupin simulaatiosarjassa käytettävässä ympäristössä jalkapalloa pelaava agentti tai jopa kokonainen joukkue. Lisätietoja löytyy liigan kotisivulta http://www.robocup.org/.

  • Kirjallisuus: Stuart Russel and Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Second edition. Prentice Hall, 2003.
  • Luennot: maanantaisin klo 12-14, sali TB353; kurssi alkaa 11.9.2006.
  • Laskuharjoitukset: tiistaisin klo 15-16, sali TB353
  • Vastaava opettaja: Dos., TkT Tomi Janhunen, sähköposti Tomi.Janhunentkk.fi, kotisivu http://www.tcs.hut.fi/~ttj/
  • Assistentti: TY Vesa Ojala, sähköposti vojalatcs.hut.fi
  • Esitiedot: T-79.3001 Logiikka tietotekniikassa: perusteet
  • Kurssin kotisivu: http://www.tcs.hut.fi/Studies/T-79.5102/
RoboCup