Teknillinen korkeakoulu, 
     Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

T-79.3001 Logiikka tietotekniikassa: perusteet (4 op)

Kevät 2007

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lause- ja predikaattilogiikkaan ja niiden sovellutuksiin tietotekniikassa. Keskeisiä aiheita ovat näiden logiikkojen malli- ja todistusteoriat sekä automaattisen teoreemantodistamisen ja logiikkaohjelmoinnin pohjana oleva resoluutiosääntö. Kurssilla tutustutaan myös tietämyksen esittämisen problematiikkaan sekä ohjelmien oikeellisuustodistusten periaatteisiin.

Kurssi koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista. Näiden lisäksi kurssiin sisältyy pakollisia henkilökohtaisia kotitehtäviä, jotka tehdään tietokoneavusteisesti (lisätietoja automaattisesta kotitehtäväjärjestelmästämme löytyy palvelimelta http://logic.tcs.hut.fi). Kurssin suorittaminen edellyttää kotitehtävien ja tentin suorittamista hyväksyttävästi.

Huom! Laskuharjoitusaktiivisuus vaikuttaa tentin arvosanaan bonuspisteiden kautta.

Kurssi sisältyy tietotekniikan koulutusohjelman pakollisiin opintoihin moduliin Tietotekniikka A1 (T202-1). Kurssin suositeltu suorittamisajankohta on toisen tai kolmannen opiskeluvuoden kevät.

  • Kirjallisuus: luentomoniste.
  • Luennot: maanantaisin klo 10-12, sali T1; kurssi alkaa 15.1.2007.
  • Laskuharjoitukset: tiistaisin klo 16-18 (sali T3), tai keskiviikkoisin klo 10-12 (sali T2) tai torstaisin klo 16-18 (sali T2). Laskuharjoitukset alkavat 23.1.2007.
  • Vastaava opettaja: Dos., TkT Tomi Janhunen, sähköposti Tomi.Janhunentkk.fi, kotisivu http://www.tcs.hut.fi/~ttj/.
  • Assistentit:
  • Esitiedot: T-79.1001/148 Tietojenkäsittelyteorian perusteet
  • Kurssin kotisivu: http://www.tcs.hut.fi/Studies/T-79.3001/
  • Uutisryhmä: opinnot.tik.logiikka