Teknillinen korkeakoulu, 
     Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

T-79.3001 Logiikka tietotekniikassa: perusteet (4 op)

Kevät 2006

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lause- ja predikaattilogiikkaan ja niiden sovellutuksiin tietotekniikassa. Keskeisiä aiheita ovat näiden logiikkojen malli- ja todistusteoriat sekä automaattisen teoreemantodistamisen ja logiikkaohjelmoinnin pohjana oleva resoluutiosääntö. Kurssilla tutustutaan myös tietämyksen esittämisen problematiikkaan sekä ohjelmien oikeellisuustodistusten periaatteisiin.

Kurssi koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista. Näiden lisäksi kurssiin sisältyy pakollisia henkilökohtaisia kotitehtäviä, jotka tehdään tietokoneavusteisesti (lisätietoja automaattisesta kotitehtäväjärjestelmästämme löytyy palvelimelta http://logic.tcs.hut.fi). Kurssin suorittaminen edellyttää kotitehtävien ja tentin suorittamista hyväksyttävästi.

Kurssi sisältyy tietotekniikan koulutusohjelman pakollisiin opintoihin moduliin Tietotekniikka A1 (T202-1). Kurssin suositeltu suorittamisajankohta on toisen tai kolmannen opiskeluvuoden kevät.

  • Kirjallisuus: luentomoniste.
  • Luennot: maanantaisin klo 12-14, sali T1; kurssi alkaa 16.1.2006.
  • Laskuharjoitukset: tiistaisin klo 16-17, tai keskiviikkoisin klo 9-10, tai torstaisin klo 15-16, tai perjantaisin klo 9-10, kaikki tilaisuudet salissa T2. Laskuharjoitukset alkavat 17.1.2006.
  • Vastaava opettaja: Ma. prof., TkT Tomi Janhunen, sähköposti Tomi.Janhunentkk.fi, kotisivu http://www.tcs.hut.fi/~ttj/
  • Assistentit: DI Emilia Oikarinen, sähköposti eoikarintcs.hut.fi, kotisivu http://www.tcs.hut.fi/~eoikarin/ ja TY Antti Hyvärinen, sähköposti aehyvaritcs.hut.fi
  • Esitiedot: T-79.1001/148 Tietojenkäsittelyteorian perusteet
  • Kurssin kotisivu: http://www.tcs.hut.fi/Studies/T-79.3001/
  • Uutisryhmä: opinnot.tik.logiikka