TCS / Teaching / T-79.161

T-79.161 Kombinatoriset algoritmit (2 ov) L

1., 2. ja 3. kotitehtävän tulostilanne

Kolmas kotitehtävä julkaistu

Luennot päättyneet, ei laskuharjoituksia 11.4. tai 18.4.

Maailman digitalisoituessa kombinatoristen algoritmien merkitys kasvaa voimakkaasti. Jokainen työssään algoritmeja suunnitteleva törmää ongelmiin, joissa niitä tarvitaan. Ei liene mikään sattuma, että Donald Knuthin seuraava kirja (Vol. 4A-4C, valmistunee 2003) sarjassa The Art of Computer Programming on Combinatorial Algorithms.

Kurssilla tutustaan tärkeimpiin kombinatorisiin rakenteisiin (graafit, osajoukot, jne.) ja tutustutaan algoritmeihin, joilla niitä voidaan käsitellä tehokkaasti. Lisäksi tutustutaan menetelmiin (peräytymishaku, tabuhaku, simuloitu jäähdytys), joilla voidaan tehokkaasti etsiä halutunlaista kombinatorista rakennetta, ja opitaan käyttämään ongelman symmetrioita hyväksi haun rajoittamisessa.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle muun muuassa seuraavat valmiudet:
  1. Kyky ymmärtää keskeisiä kombinatorisia objekteja (graafeja, jne.).
  2. Tärkeimpien kombinatoristen perusobjektien, kuten osajoukkojen ja permutaatioiden, tehokkaiden käsittelyalgoritmien hallitseminen.
  3. Yleisimpien hakumenetelmien tunteminen ja kyky soveltaa niitä käytännön ongelmiin.
  4. Symmetriakäsitteen ja symmetria/ryhmä -yhteyden ymmärtäminen. Kyky käyttää symmetrioita hyväksi hakujen rajoittamiseksi.
  5. Taito hyökätä vaikeiden (esim. NP-täydellisten) kombinatoristen ongelmien kimppuun stokastisia menetelmiä (tabuhaku, simuloitu jäähdytys) käyttäen.

Kurssin sisältö vastaa hyvin tietojenkäsittelyteorian laboratorion koodausteoria- ja optimointiryhmän tutkimusaiheita ja antaa valmiuden erikoistyön (T-79.189) tekoon. Kurssi sopii erittäin hyvin myös jatko-opiskelijoille.


Jos on kysyttävää, ota yhteys luennoitsijaan (Harri.Haanpaa@hut.fi) tai assistenttiin (Petteri.Kaski@hut.fi).
Latest update: May 10, 2002 by Harri Haanpää (Harri.Haanpaa@hut.fi)