Tietojenkäsittelyteorian perusteet kl 2003: palautelomake

Tähdellä * merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

1. * Opiskelijanumero (poistetaan käsittelyssä):

2. * Koulutusohjelma


3. * Vuosikurssi


4. Kurssin vaatima työmäärä (tunteina)

5. Kurssin oikea opintoviikkomäärä suhteessa työmäärään olisi


6. Luentojen yleisarvosana (1-5, eos)


7. Olin luennoista läsnä noin


8. Vapaamuotoista palautetta luennoista:

9. Laskuharjoitusten yleisarvosana (1-5, eos)


10. Tein kotitehtävistä noin


11. Kotitehtävistä oli apua oppimisessa


12. Vapaamuotoista palautetta harjoituksista:

13. Vapaamuotoista palautetta Regis-automaattitarkastusjärjestelmästä:

14. Kurssin järjestelyiden yleisarvosana (1-5, eos)


15. Tiedotuksen yleisarvosana (1-5)


16. Vapaamuotoista palautetta kurssin järjestelyistä ja tiedotuksesta:

17. Oppimateriaalin yleisarvosana (1-5)


18. Vapaamuotoista palautetta oppimateriaalista:

19. Äärellisiä automaatteja käsiteltiin kurssilla


20. Yhteydettömiä kielioppeja käsiteltiin kurssilla


21. Laskettavuusteoriaa käsiteltiin kurssilla


22. Kurssilla pitäisi lisäksi käsitellä seuraavia aiheita:

23. Asioiden käsittelyä pitäisi kurssilla kehittää seuraavasti:

24. Arvioi, kuinka hyödyllinen kurssi on itsellesi? (1-5)


25. Kuinka mielenkiintoinen kurssi oli? (1-5)


26. Miten paljon opit?


27. * Anna kurssille yleisarvosana

1   2   3   4   5  

28. Tässä voit antaa vielä vapaamuotoista palautetta kurssista.