Tietojenkäsittelyteorian perusteet: palautekysely

Tähdellä * merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

1. * Koulutusohjelma


2. * Vuosikurssi


3. Kurssin vaatima työmäärä (tunteina)

4. Kurssin oikea opintoviikkomäärä suhteessa työmäärään olisi (0-10):

5. Luentojen yleisarvosana (0-5, eos)


6. Olin luennoista läsnä noin


7. Vapaamuotoista palautetta luennoista:

8. Laskuharjoitusten yleisarvosana (0-5, eos)


9. Tein kotitehtävistä noin


10. Kotitehtävistä oli apua oppimisessa


11. Vapaamuotoista palautetta harjoituksista:

12. Kurssin järjestelyiden yleisarvosana (0-5, eos)


13. Tiedotuksen yleisarvosana (0-5)


14. Vapaamuotoista palautetta kurssin järjestelyistä ja tiedotuksesta:

15. Oppimateriaalin yleisarvosana (0-5)


16. Vapaamuotoista palautetta oppimateriaalista:

17. Äärellisiä automaatteja käsiteltiin kurssilla


18. Yhteydettömiä kielioppeja käsiteltiin kurssilla


19. Laskettavuusteoriaa käsiteltiin kurssilla


20. Kurssilla pitäisi lisäksi käsitellä seuraavia aiheita:

21. Asioiden käsittelyä pitäisi kurssilla kehittää seuraavasti:

22. Arvioi, kuinka hyödyllinen kurssi on itsellesi? (0-5)


23. Kuinka mielenkiintoinen kurssi oli? (0-5)


24. Miten paljon opit?


25. * Anna kurssille yleisarvosana

0   1   2   3   4   5  

26. Muita kommentteja kurssista?